Data-analyse en statistische modellen 1 (4121)

Contactpersoon :dr. Lisa HERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Lisa HERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Inez DE BATSELIER 
 Mevrouw Yessika NATALIA 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Toegepaste wiskunde in de chemie 1 (3307) 5.0 stptn
    Toegepaste wiskunde in de chemie 2 (3989) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de chemieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de chemieOvergangscurriculum1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels