Modelleerweek  (4129)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen SCHUETZ
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen SCHUETZ 
  
Co-titularis :De heer Roel SCHROOTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Fred VERMOLEN 
 Prof. dr. Sorin POP 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Computerpractica voor wiskunde (4550) 5.0 stptn
    Mathematics everywhere (4553) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
bachelor in de wiskunde jaar 2 - pakket toegepaste wiskundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde jaar 3 - pakket toegepaste wiskundeKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels