Vakdidactiek economie verdieping (4168)

Contactpersoon :Prof. dr. Tom KUPPENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom KUPPENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte ADRIAENSENS 
 Mevrouw Inge STULENS 
 Mevrouw Karolien VLAYEN 
 De heer Kris BOETS 
 Mevrouw Lise JANSSENS 
 De heer Ronny MEERTENS 
 Mevrouw Stefanie SAENEN 
 Mevrouw Virginie SNELLINGS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie jaar 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels