Vakdidactiek architectuur (4172)

Contactpersoon :Arch. Katrien RAEDTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Katrien RAEDTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Bettina LUYTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4170) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4459) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort traject - bijkomende vakdidactiekKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels