Onderzoeksportfolio (4194)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris BRIJS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris BRIJS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An NEVEN 
 Prof. dr. ir. Ansar YASAR 
 Prof. dr. Ariane CUENEN 
 De heer Brent PETERS 
 Prof. dr. Davy JANSSENS 
 Prof. dr. Elke HERMANS 
 Prof. dr. Evelien POLDERS 
 Prof. dr. Geert WETS 
 dr. Hélène DIRIX 
 Mevrouw Jana HOREMANS 
 Mevrouw Kristel HERTOGS 
 Prof. dr. Muhammad ADNAN 
 De heer Roeland PAUL 
 Prof. dr. ir. Tom BELLEMANS 
 Prof. dr. Tom BRIJS 
 Prof. dr. ir. Wim ECTORS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1e masterjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht1626,081816,0JaJaNiet-numeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels