Vakdidactiek fysica (4212)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek fysicaVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort traject - bijkomende vakdidactiekKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie 1 vakdidactiek W&T en vakdidactiek PAVKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie algemeen met 1 vakdidactiek W&TKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie algemeen met 2 vakdidactieken W&TKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels