Masterproef wetenschappen en technologie - AR engineering en technologie (4223)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien STRUYVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Els WIEERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Elke EMMERS 
 Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
 Mevrouw Lotte BOOSTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6.0 stptn
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 2Verplicht64824,024340524,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels