Deelname aan wedstrijden (4241)

Contactpersoon :Arch. Jo JANSSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Arch. Jo JANSSEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Peter VANDE MAELE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ontwerpen 1A (3684) 7.0 stptn
    Ontwerpen 1B (3685) 9.0 stptn
    Ontwerpen 2A (3688) 9.0 stptn
    Ontwerpen 2B (3689) 9.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar in de architectuurExtra-curriculair813,027543,0NeeJaNumeriek
2de masterjaar in de architectuurExtra-curriculair813,027543,0NeeJaNumeriek

3de bachelorjaar in de architectuurExtra-curriculair813,027543,0NeeJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels