Interdisciplinair project (4244)

Contactpersoon :Mevrouw Ilse ENGELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katleen DENOLF 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Jana BOUSSIER 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 12-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 12-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek
opleidingsonderdelen wetenschappen2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologie2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels