Inleiding onderzoeksmethoden (4297)

Contactpersoon :dr. Lotte DANIELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Lotte DANIELS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Annelies CLIJSTERS 
 Mevrouw Lotte BOOSTEN 
 Prof. dr. Sarah CREEMERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakelprogramma handelswetenschappen: gemeenschappelijk deelVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels