Kwantitatieve onderzoeksmethoden (4298)

Contactpersoon :Prof. dr. Sandra STREUKENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sandra STREUKENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ine UMANS 
 Mevrouw Klara VROLIX 
 Mevrouw Silke VANDERMEULEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Inleiding onderzoeksmethoden (4297) 3.0 stptn
    Statistiek voor bedrijfskundigen 2 (3534) 3.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Inleiding onderzoeksmethoden (4297) 3.0 stptn
    Statistiek voor bedrijfskundigen (3807) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de handelswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakelprogramma handelswetenschappen: gemeenschappelijk deelVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma handelswetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels