Stage (4314)

Contactpersoon :Prof. dr. Elke HERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke HERMANS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. An NEVEN 
 Prof. dr. ir. Ansar YASAR 
 Prof. dr. Ariane CUENEN 
 De heer Brent PETERS 
 Prof. dr. Davy JANSSENS 
 Prof. dr. Evelien POLDERS 
 Prof. dr. Geert WETS 
 Mevrouw Jana HOREMANS 
 Prof. dr. Kris BRIJS 
 Prof. dr. Muhammad ADNAN 
 Mevrouw Nadine SMEYERS 
 Mevrouw Patricia HELLRIEGEL 
 De heer Roeland PAUL 
 Prof. dr. ir. Tom BELLEMANS 
 Prof. dr. Tom BRIJS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bachelorproef (1615) 12.0 stptn
    Onderzoekstechnieken (4190) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Mobiliteitsproject (4187) 6.0 stptn
    Onderzoekstechnieken (4190) 6.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Om de stage aan te vatten, dient de student over voldoende kennis en vaardigheden op vlak van de master mobiliteitswetenschappen te beschikken. De stage vindt best plaats in het laatste masterjaarStudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2e masterjaar in de mobiliteitswetenschappenVerplicht56721,056721,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels