Practicum Voeding en Verpakking (4337)

Contactpersoon :Prof. dr. Roos PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Roos PEETERS 
  
Co-titularis :Mevrouw Marleen SEGERS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Dimitri ADONS 
 dr. ir. Kristel SNIEGOWSKI 
 Prof. dr. ir. Leen BRAEKEN 
 Mevrouw Riet HENNO 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Chemische labotechnieken (2564) 3.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

Er wordt in dit opleidingsonderdeel gewerkt met risicohoudende stoffen ( o.a. toxische, corrosieve, sterk oxiderende, ontvlambare producten) en met risicovolle opstellingen. De veiligheid van de medestudenten en de gebouwen gebruikt door de gezamenlijke opleiding (UHasselt en KU Leuven) komen in gevaar indien de student de nodige labovaardigheden niet beheerst.

   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Algemene chemie 1 (3830) 6.0 stptn
    Bachelorproef - Chemie (2809) 6.0 stptn
    Inleiding tot biotechnologie (4467) 5.0 stptn
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 4.0 stptn
    Instrumentele analyse (4325) 6.0 stptn
    Kwaliteitsvol en veilig onderzoek (4030) 3.0 stptn
    Organische chemie 1 (2516) 4.0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4.0 stptn
    Practicum voedingsanalyse en biotechnologie (4468) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie voeding en packagingVerplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek

schakel IW Chemie: pba agro- en biotechnologie voor optie voeding en packaging deel 2Verplicht813,0813,0NeeJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels