Verpakkingsmaterialen en fysische karakterisatietechnieken (4339)

Contactpersoon :Prof. dr. Roos PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Roos PEETERS 
  
Co-titularis :ing. Dimitri ADONS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Gudrun NOWICKI 
 De heer Raf BREBAN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Algemene chemie 1 (3830) 6.0 stptn
    Inleiding tot de materiaal- en productietechnologie (3828) 4.0 stptn
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie - optie voeding en packagingVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie: optie voeding en packaging of kunststoffen en packaging deel 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie: pba chemie afstudeerrichting procestechnologie voor alle opties deel 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

schakel IW Chemie: pba agro- en biotechnologie voor optie voeding en packaging deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels