Dimensioneren van beton 1 (4385)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Herve DEGEE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. ing. Rik STEENSELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Sterkteleer (4087) 5.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Structuurmechanica 1 (2840) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 2Verplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen bouwkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels