Gezondheidspromotie en communicatie deel 3 (4408)

Contactpersoon :dr. Kristof HUTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Kristof HUTS 
  
Co-titularis :Mevrouw Marga SWERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen DUCHATEAU 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Katrien COPERMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: gezondheidspromotie en communicatie deel 2 (4114).
StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht813,0102536103,0NeeNeeNiet-numeriek

Master in de ergotherapeutische wetenschapKeuze813,0102536103,0NeeNeeNiet-numeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels