Wetenschappelijke vorming deel 3 (4410)

Contactpersoon :Prof. dr. Koen CUYPERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Koen CUYPERS 
  
Co-titularis :dr. Carolien STROUWEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Kia PUUSTINEN 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Sara DA SILVA MAGALHAES FERREIRA 
 dr. Stef FEIJEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: wetenschappelijke vorming deel 2 (4115).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,065705,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels