Revalidatie bij musculoskeletale aandoeningen (4411)

Contactpersoon :Prof. dr. Lotte JANSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lotte JANSSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Sarah MICHIELS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Abner SERGOORIS 
 Mevrouw An-Sofie NULENS 
 Mevrouw Anne SCHROYEN 
 Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
 De heer Antonios CHALIMOURDAS 
 De heer Bart BILLIET 
 dr. Bart DINGENEN 
 De heer Bram VANHEES 
 dr. Jonas VERBRUGGHE 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 dr. Kristof HUTS 
 Mevrouw Lynn MOONS 
 dr. Nina GOOSSENS 
 De heer Philippe QUETIN 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Mevrouw Sara DEMOEN 
 De heer Sim KLAPS 
 Mevrouw Sofie VAN WESEMAEL 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 De heer Steven MENTENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: functioneren bij musculoskeletale aandoeningen (4111).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels