Revalidatie bij pediatrische aandoeningen (4413)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrijn KLINGELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrijn KLINGELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Evi VERBECQUE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Hanne BASTIAENS 
 Mevrouw Hanne LYSKAWA 
 Mevrouw Jasmine HOSKENS 
 Mevrouw Lidia CAPONI 
 Mevrouw Maja VAN GRINDERBEEK 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Mieke GOETSCHALCKX 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Mevrouw Silke PAULUSSEN 
 Mevrouw Silke VELGHE 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: functioneren bij pediatrische aandoeningen (4112).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels