Multidisciplinaire benadering van pijn (4414)

Contactpersoon :Prof. dr. Katleen BOGAERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
  
Co-titularis :dr. Thomas MATHEVE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Indra RAMAKERS 
 Mevrouw Lidia CAPONI 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Ruth PEETERS 
 Mevrouw Ynse DOOMS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,065705,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht1355,065705,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels