Co-creatie in de welzijns- en zorgsector (4415)

Contactpersoon :Prof. dr. Ilse LAMERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ilse LAMERS 
  
Co-titularis :dr. Jonas VERBRUGGHE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Mevrouw Ine HANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0202020213,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels