Revalidatie bij neurologische aandoeningen (4416)

Contactpersoon :Prof. dr. Annemie SPOOREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annemie SPOOREN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Lisa TABONE 
  
Met medewerking van :dr. Kristof HUTS 
 Prof. dr. Pieter MEYNS 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bart VAN WIJMEERSCH 
 dr. Carolien STROUWEN 
 Mevrouw Cigdem YILMAZER 
 dr. Cintia RAMARI FERREIRA 
 Mevrouw Elien CRANINCKX 
 De heer Felipe BALISTIERI SANTINELLI 
 Mevrouw Imke HRYCYK 
 dr. Jonas SCHRODER 
 Mevrouw Julie JANSSEN 
 Prof. dr. Katleen BOGAERTS 
 Prof. dr. Koen CUYPERS 
 Mevrouw Laura MAES 
 Mevrouw Lien VANMOL 
 Mevrouw Liesbet LAUWEREINS 
 dr. Liselot THIJS 
 dr. Lousin MOUMDJIAN 
 dr. Maaike VAN DEN HOUTE 
 dr. Marijke BRAEKEN 
 Mevrouw Merel VAN REUSEL 
 Mevrouw Mia WYNANTS 
 Mevrouw Mieke D'HOOGE 
 Mevrouw Nele BERTELS 
 Mevrouw Nele VANBILSEN 
 Prof. dr. Peter FEYS 
 Mevrouw Ruth PEETERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: functioneren bij neurologische aandoeningen (4109).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma revalidatiewetenschappen en kinesitherapieVerplicht27010,027010,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels