Welzijn, preventie en eerste hulp in de zorg (4434)

Contactpersoon :Prof. dr. Frank VANDENABEELE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Anouk AGTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VANDENABEELE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Mevrouw Ine HANSSEN 
 De heer Jan VALY 
 dr. Michelle WEIJZEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,040413,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieKeuze813,040413,0JaJaNumeriek

Master in de ergotherapeutische wetenschapKeuze813,040413,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels