Masterproef IO (4502)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbeth CELIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim MARNEFFE 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 
 dr. Lise JANSSENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Allard VAN RIEL 
 Prof. dr. An CARIS 
 Prof. dr. Katrien RAMAEKERS 
 Prof. dr. Mieke JANS 
 Prof. dr. Piet PAUWELS 
 Prof. dr. Pieter VANDEKERKHOF 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de toegepaste economische wetenschappen  
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Business ethics and corporate governance (3517) 3.0 stptn
    Entrepreneurial finance (1685) 6.0 stptn
    Familiebedrijven (1698) 6.0 stptn
    Ondernemerschap (1699) 6.0 stptn
    Open innovation in business and research (1682) 6.0 stptn
    Strategic HRM (1697) 5.0 stptn
    Strategic innovation (1696) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master TEW-IOVerplicht40515,02737815,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels