Masterproef TiB (4507)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbeth CELIS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Liesbeth CELIS 
 dr. Lise JANSSENS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Allard VAN RIEL 
 Prof. dr. An CARIS 
 Prof. dr. Benoit DEPAIRE 
 Prof. dr. Nadine LYBAERT 
 Prof. dr. Piet PAUWELS 
 Prof. dr. Wim MARNEFFE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Bedrijfseconomische toepassingen van multivariate data analyse (1951) 6.0 stptn
    Causal inference (1706) 6.0 stptn
    Gevorderde technieken in operationeel onderzoek (1705) 3.0 stptn
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor handelsingenieur  
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de master handelsingenieur - technologie in businessVerplicht64824,08156724,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels