Onderzoeksseminarie 1 Lovemarks (4511)

Contactpersoon :Prof. dr. Katelijn QUARTIER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katelijn QUARTIER 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Elisa SERVAIS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Cultuurwetenschappen 3 (2338) 5.0 stptn
    Ontwerpen 3A (3697) 9.0 stptn
    Ontwerpen 3B (3698) 9.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Portfolio en ontwerpersidentiteit (3285) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de interieurarchitectuurKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek

1ste masterjaar in de architectuurKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen studio cultuurKeuze2439,02439,0JaNeeNumeriek

exchange architectuurNa selectie2439,02439,0JaJaNumeriek

exchange interieurarchitectuurNa selectie2439,02439,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels