Capita selecta ingenieursvaardigheden (4527)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Johan BAETEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Johan BAETEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 ing. Bjorn GIELEN 
 Prof. dr. ir. Eric DEMEESTER 
 Mevrouw Genevieve MARTY 
 ing. Ivo DEKKER 
 Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
 ing. John BIJNENS 
 Prof. dr. Kris AERTS 
 ing. Maarten VERHEYEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: elektromechanicaVerplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek

master in de industriële wetenschappen: energieVerplicht1084,01084,0NeeJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels