Mathematics everywhere (4553)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen SCHUETZ
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen SCHUETZ 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anneleen VERHASSELT 
 Prof. dr. Bart CLEUREN 
 Prof. dr. Fred VERMOLEN 
 Prof. dr. Geert MOLENBERGHS 
 dr. Jeroen WYNEN 
 Prof. dr. Marc GYSSENS 
 Prof. dr. Niel HENS 
 Prof. dr. Olivier THAS 
 Prof. dr. Peter DE MAESSCHALCK 
 De heer Roel SCHROOTEN 
 Prof. dr. Sorin POP 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Computerpractica voor wiskunde (4550) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de wiskundeVerplicht1355,01355,0JaJaNiet-numeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels