User-Centered Software Engineering (4554)

Contactpersoon :Prof. dr. Karin CONINX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karin CONINX 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Rosa Lilia SEGUNDO DIAZ 
 De heer Wald HABETS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Designing Interactive Systems (4730) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Health InformaticsVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze2439,02439,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels