Gevorderde principes in de inspanningsfysiologie (4573)

Contactpersoon :Prof. dr. Dominique HANSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dominique HANSEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Kenneth VERBOVEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Chris BURTIN 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 dr. Kristof HUTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: revalidatie bij inwendige aandoeningen (4407).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels