Gevorderde principes in de pediatrische revalidatie  (4575)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrijn KLINGELS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrijn KLINGELS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Evi VERBECQUE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Charlotte JOHNSON 
 Mevrouw Hanne BASTIAENS 
 dr. Ingrid VAN DER VEER 
 Mevrouw Jasmine HOSKENS 
 Mevrouw Lidia CAPONI 
 Mevrouw Maja VAN GRINDERBEEK 
 Mevrouw Mieke GOETSCHALCKX 
 Mevrouw Silke PAULUSSEN 
 Mevrouw Silke VELGHE 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: revalidatie bij pediatrische aandoeningen (4413).StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels