Inleefstage Zuiden  (4600)

Contactpersoon :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Muriel VERMARIEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ilse BROEKX 
 Mevrouw Yana JANSSIS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jean-Michel RIGO 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Hart en longen (4602) 12.0 stptn
    Het bewegingsstelsel (4099) 11.0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11.0 stptn
    Klinisch redeneren (4607) 12.0 stptn
    Klinische vaardigheden en communicatie 2 (4702) 4.0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11.0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11.0 stptn
    Nier en spijsvertering (4603) 12.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Hart en longen (4602) 12.0 stptn
    Het bewegingsstelsel (4099) 11.0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11.0 stptn
    Klinisch redeneren (4607) 12.0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11.0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11.0 stptn
    Nier en spijsvertering (4603) 12.0 stptn
    Portfolio 2 (4106) 4.0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3.0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Geestelijke gezondheid (4704) 3.0 stptn
    Klinische vaardigheden en communicatie 3 (4604) 6.0 stptn
    Leefstijl en omgeving (4705) 3.0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Klinische vaardigheden en communicatie 3 (4604) 6.0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.2 (4441) 3.0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeNa selectie1626,01626,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels