Nier en spijsvertering  (4603)

Contactpersoon :Prof. Dr. Bart DE MOOR
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Bart DE MOOR 
  
Co-titularis :Prof. dr. Philip CAENEPEEL 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Chiel HEX 
 Dr. Eline THYS 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. dr. Ivo LAMBRICHTS 
 Prof. dr. Janneke COX 
 Prof. dr. Jeroen VAN DER HILST 
 Prof. dr. Joris PENDERS 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 Mevrouw Melanie SCHOUTTETEN 
 Prof. dr. Pascal VRANCKX 
 Prof. dr. Peter MESSIAEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Prof. dr. Ruth ACHTEN 
 dr. Sandrina MARTENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Klinische vaardigheden en communicatie 3 (4604) 6.0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht32412,032412,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels