Klinische vaardigheden en communicatie 3 (4604)

Contactpersoon :Dr. Sophie BAKKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Dr. Sophie BAKKERS 
  
Co-titularis :Dr. Chiel HEX 
 Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Met medewerking van :dr. Evelien HOUBEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Stefanie LEUNEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Carl DIERICKX 
 Dr. Eline THYS 
 Mevrouw Hanne VAN ERUM 
 Prof. Dr. Jan TRUIJEN 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Kaatje VERSTRAETEN 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Prof. Dr. Leen POPLEU 
 dr. Marc MARTENS 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 dr. Martijn SCHERRENBERG 
 Dr. Miranda WITHOFS 
 Dr. Nele LEMKENS 
 Dr. Nina DE KLIPPEL 
 Prof. dr. Paul DENDALE 
 Mevrouw Sandra SEELEN 
 Dr. Tjorven DETIENNE 
 Dr. Wilfried COLMONTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Klinische vaardigheden en communicatie 2 (4702) 4.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Het bewegingsstelsel (4099) 11.0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11.0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Portfolio 2 (4106) 4.0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3.0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3.0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Het bewegingsstelsel (4099) 11.0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11.0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

De veiligheid van de patiënt komt in het gevaar indien de basisvaardigheden voor de klinische stage niet verworven zijn.

   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Hart en longen (4445) 11.0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht1626,02512251006,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels