Zorgprofessional (4605)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim PINXTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Met medewerking van :dr. Evelien HOUBEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Hanne VAN ERUM 
 Prof. dr. Joke OPDENACKER 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Mevrouw Sandra SEELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Academische vaardigheden (4703) 3.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Portfolio 2 (4106) 4.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Geestelijke gezondheid (4704) 3.0 stptn
    Leefstijl en omgeving (4705) 3.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Professionele vaardigheden 2.2 (4441) 3.0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht1606,0352060456,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels