Stage en keuzeonderwijs (4606)

Contactpersoon :Prof. Dr. Leen POPLEU
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. Dr. Leen POPLEU 
  
Co-titularis :Prof. dr. Paul DENDALE 
  
Met medewerking van :Mevrouw Stefanie LEUNEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anneleen PEUSENS 
 Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
 dr. Narjes MADHLOUM 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Dr. Tjorven DETIENNE 
 De heer Tom DE GENDT 
 Prof. dr. Wim PINXTEN 
 dr. Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Hart en longen (4602) 12.0 stptn
    Het bewegingsstelsel (4099) 11.0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11.0 stptn
    Klinisch redeneren (4607) 12.0 stptn
    Klinische vaardigheden en communicatie 2 (4702) 4.0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11.0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11.0 stptn
    Nier en spijsvertering (4603) 12.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Hart en longen (4602) 12.0 stptn
    Het bewegingsstelsel (4099) 11.0 stptn
    Hoofd en hals (4027) 11.0 stptn
    Klinisch redeneren (4607) 12.0 stptn
    Metabolisme en endocrinologie (4104) 11.0 stptn
    Neurowetenschappen (4101) 11.0 stptn
    Nier en spijsvertering (4603) 12.0 stptn
    Portfolio 2 (4106) 4.0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.1 (4440) 3.0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.3 (4442) 3.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Geestelijke gezondheid (4704) 3.0 stptn
    Klinische vaardigheden en communicatie 3 (4604) 6.0 stptn
    Leefstijl en omgeving (4705) 3.0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Klinische vaardigheden en communicatie 3 (4604) 6.0 stptn
    Professionele vaardigheden 2.2 (4441) 3.0 stptn
    Zorgprofessional (4605) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels