Instrumentele organische karakterisatie (4668)

Contactpersoon :Prof. dr. Sonja SCHREURS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Sonja SCHREURS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. ir. Mieke BUNTINX 
 De heer Willem VERCRUYSSE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Organische chemie en procestechnologie (4088) 4.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Chemie schakel (2830) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie - focus milieuVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba elektronica-ICT 2 - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba medische beeldvorming - deel 2Verplicht1084,01084,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie - milieuVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels