Saneringstechnologie (4669)

Contactpersoon :ing. Pascal VANNITSEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :ing. Pascal VANNITSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - nucleaire technologie - focus milieuVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba chemie/pba biotechnologie - deel 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba elektronica-ICT 2 - deel 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie-Milieu: pba medische beeldvorming - deel 2Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie - milieuVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels