Fundamenten van materiaalchemie (4673)

Contactpersoon :Prof. dr. Wouter VAN GOMPEL
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wouter VAN GOMPEL 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
 Prof. dr. Wouter MARCHAL 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Dorien BAETEN 
 Mevrouw Elsy THIJSSEN 
 De heer Guy REGGERS 
 Mevrouw Hilde BREEMANS 
 De heer Ilan DEVROEY 
 Mevrouw Jenny PUT 
 Mevrouw Martine VANHAMEL 
 Mevrouw Nele DEBUSSCHERE 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar materiomicsKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels