Eigenschappen van functionele materialen (4675)

Contactpersoon :Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. dr. Danny VANPOUCKE 
  
Co-titularis :Prof. dr. An HARDY 
 Prof. dr. Anitha ETHIRAJAN 
 Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
 Prof. dr. Jan D'HAEN 
 Prof. dr. ir. Koen VANDEWAL 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
 Prof. dr. Pascal BUSKENS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Emerick GUILLAUME 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar materiomicsVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek chemieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek fysicaKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels