Basic Engineering Skills schakel (4697)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris AERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris AERTS 
  
Co-titularis :Prof. dr. ir. Michael DAENEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Bart DREESEN 
 De heer Dirk WILLEM 
 dr. Els WIEERS 
 ir. Gert VANHEES 
 Prof. dr. Jeroen LIEVENS 
 Prof. dr. Jozefien DE KEYZER 
 Prof. dr. ir. Kris HENRIOULLE 
 ing. Maarten VERHEYEN 
 Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 
 ing. Seppe BORMANS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Coding & Scripting schakel (4293) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht813,0813,0JaNeeNumeriek
schakel IW Chemie - gemeenschappelijkVerplicht813,0813,0JaNeeNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 2Verplicht813,0813,0JaNeeNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 2Verplicht813,0813,0JaNeeNumeriek
schakel IW Elektronica-ICT - deel 1Verplicht813,0813,0JaNeeNumeriek
schakel IW Energie - deel 2Verplicht813,0813,0JaNeeNumeriek
schakel IW informatica - deel 1Verplicht813,0813,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels