Stageproject O&O (4698)

Contactpersoon :Prof. dr. An HARDY
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. An HARDY 
  
Co-titularis :dr. Dorien BAETEN 
 dr. Laurence LUTSEN 
  
Met medewerking van :dr. Sarah DOUMEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Er wordt geadviseerd om het opleidingsonderdeel 4699 Bedrijfsinnovatie in de praktijk tijdens hetzelfde academiejaar (gelijktijdig) op te nemen. Er wordt geadviseerd om de volgende opleidingsonderdelen opgenomen te hebben in het studieprogramma tot op heden: 4672 Fundamenten van materiaalfysica of 4673 Fundamenten van materiaalchemie; 4674 Fundamenten van materiaalmodellering; 4675 Eigenschappen van functionele materialen; 4676 Advanced materials for emerging technologies; 4677 Sustainable materials and energy; 4678 Materials design and synthesis; 4679 Materiomics hands-on project.StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar materiomicsVerplicht70226,070226,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels