Bedrijfsinnovatie in de praktijk (4699)

Contactpersoon :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Dirk VANDERZANDE 
  
Co-titularis :dr. Dorien BAETEN 
 Prof. dr. Piet PAUWELS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anneleen MICHIELS 
 Prof. dr. Koen VAN LAER 
 Prof. dr. Kris BRAEKERS 
 dr. Steven VAN HOOF 
 Prof. dr. Tom KUPPENS 
 Prof. dr. Yannick BAMMENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Er wordt geadviseerd om het opleidingsonderdeel 4698 Stageproject O&O in hetzelfde academiejaar (gelijktijdig) op te nemen. Er wordt geadviseerd om de volgende opleidingsonderdelen opgenomen te hebben in het studieprogramma tot op heden: 4672 Fundamenten van materiaalfysica of 4673 Fundamenten van materiaalchemie;4674 Fundamenten van materiaalmodellering; 4675 Eigenschappen van functionele materialen; 4676 Advanced materials for emerging technologies; 4677 Sustainable materials and energy; 4678 Materials design and synthesis; 4679 Materiomics hands-on project.StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste masterjaar materiomicsVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels