Klinische vaardigheden en communicatie 2 (4702)

Contactpersoon :Prof. dr. Hanne KINDERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Co-titularis :Dr. Chiel HEX 
  
Lid van het onderwijsteam :Dr. Eline THYS 
 dr. Evelien HOUBEN 
 Mevrouw Hanne VAN ERUM 
 Mevrouw Kaatje VERSTRAETEN 
 Mevrouw Karen VAN DEN BROECK 
 Dr. Margot VANAEKEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 Mevrouw Sandra SEELEN 
 Dr. Sophie BAKKERS 
 dr. Steve VAN DEN BULCK 
 Dr. Tjorven DETIENNE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Klinische vaardigheden en communicatie 1 (4598) 3.0 stptn
 
Risico's of veiligheidsproblemen op basis waarvan deze volgtijdelijkheid wordt opgelegd

De veiligheid van de patiënt tijdens de verpleegkundige stage komt in het gevaar indien de student de verpleegkundige vaardigheden niet verworven heeft.StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht1084,0272727274,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels