Leefstijl en omgeving  (4705)

Contactpersoon :Prof. dr. Hanne KINDERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Hanne KINDERMANS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim PINXTEN 
  
Met medewerking van :dr. Evelien HOUBEN 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
 Mevrouw Hanne VAN ERUM 
 De heer Johan DANEN 
 Mevrouw Kaatje VERSTRAETEN 
 Prof. Dr. Muriel VERMARIEN 
 dr. Paul HEEFFER 
 De heer Peter BOGAERTS 
 Mevrouw Sandra SEELEN 
 Prof. dr. Tim NAWROT 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Geestelijke gezondheid (4704) 3.0 stptn
    Wetenschap en ethiek (4599) 3.0 stptn
    Zorg en gezondheid (4595) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de geneeskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels