Human-AI Interaction (4723)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris LUYTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris LUYTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Gustavo ROVELO RUIZ 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Raf MENTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: informaticaKeuze1084,01084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels