Multidisciplinary Approaches of Human Factors (4727)

Contactpersoon :Prof. dr. Karin CONINX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karin CONINX 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Rosa Lilia SEGUNDO DIAZ 
 De heer Wald HABETS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Designing Interactive Systems (4730) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Health InformaticsVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels