Advanced practical skills in musculoskeletal rehabilitation (4743)

Contactpersoon :Prof. dr. Annick TIMMERMANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Annick TIMMERMANS 
  
Co-titularis :dr. Thomas MATHEVE 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An-Sofie NULENS 
 De heer Bart BILLIET 
 dr. Bart DINGENEN 
 De heer Philippe QUETIN 
 Prof. dr. Sarah MICHIELS 
 dr. Stef FEIJEN 
 Mevrouw Stefanie VANBRABANT 
 De heer Steven MENTENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels