Onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (4746)

Contactpersoon :Prof. dr. Ellen VLAEYEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Dorien LANSSENS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Eva PEETERMANS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 De heer Kevin BERBEN 
 Mevrouw Sofie AERTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek
voorbereidingsprogramma master in systeem -en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht27010,027010,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels