Kwalitatief onderzoek - verdieping (4748)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 De heer Kevin BERBEN 
 Mevrouw Sofie AERTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Onderzoeksmethoden in de gezondheidszorg (4746) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakelprogramma master in systeem-en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht1205,01205,0JaJaNumeriek
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkundeVerplicht1205,01205,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma master in systeem -en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht1205,01205,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels